میلگرد چیست ؟

مقدار مقاومت در برابر زنگ زدگی در میلگردهای گالوانیزه کمتر از روکش اپوکسی می باشد البته میلگردهای گالوانیزه در

توسط HEYDARINEWS در 4 بهمن 1400
مقدار مقاومت در برابر زنگ زدگی در میلگردهای گالوانیزه کمتر از روکش اپوکسی می باشد البته میلگردهای گالوانیزه در برابر آسیب پذیری بسیار مقاوم ترند، از این رو نسبت به میلگرد روکش اپوکسی اهمیت بها بیشتری می باشند. فولاد استنلس 1500 بار بیشتر نسبت به آرماتور سیاه در برابر زنگ زدگی مقاوم است. میلگرد سیاه بعد از زنگ زدن موجب شکاف میل کردن بتن اطرافش می شود و می شکند. همین میلگرد حیاتی استحکام کششی خوبی میباشد اما یکی از از عیب های آن، زنگ زدن می باشد. استحکام همین آرماتور اصلی میلگرد سیاه یکسان هست ولی به ادله استفاده از روکش اپوکسی، 70 تا 1700 برابر نسبت به زنگ زدگی مقاوم تر است. میلگرد هایی که مهم استاندارد A2 ایجاد می شوند دارای آج مقداری میباشند البته نسبت به مدل اول مقاومت تسلیمی بیشتری دارند. میلگرد ها از لحاظ ظواهر و نوع به مورد ها متمایز تقسیم می شوند. از فولاد استنلس صرفا در شرایط خیلی مختص به کارگیری می شود، چون قیمت بالایی دارد؛ البته از نظر کیفیت، بهترین جور آرماتور می باشد. همین نوع میلگرد، برای هدف ها خاصی مانند میلگرد انتظار در درز انبساط، ایجاد اتصال مهم قرار دادن آن در یک غلاف فلزی یا این که کاغذی، ساخت فاصله در میان مشهای دالهای بتنی، درز انقباض جادهها، دورپیچ و خاموت مورد به کارگیری قرار میگیرد. بهتر هست آرماتور ها را در پالت های چوبی یا یک تراز بالا آمده غیر فلزی قرار داد و اساسی روکش ضد جوشکاری میلگرد مجاز است آب پوشانده شود. اصلی همین وجود، به کارگیری از میلگردهای ضد زنگ، مگر در حالت بخصوص، غیر اضطراری است؛ چرا که این دسته میلگرد، هزینه اولیه بالایی داراست (حدود هشت برابر میلگرد اپوکسی). پایانی نکته هم که در هنگام بررسی مدل حمل و نقل و ارسال جنس بایستی به آن دقت کنید، خرید کردن میلگرد به صورت آنلاین است. در مواردی نظیر تیر و ستون و دیوار برشی که نیاز به رخ پذیری میلگرد می باشد، بایستی از میلگرد A2 استفاده نمود. در محل هایی که می بایست مقاومت آن را در برابر زمین لرزه بالا برد، نظیر تیر، ستون، دیوار برشی، تیرچه و دال، نباید از میلگردهای A3 به کار گیری نمود؛ چون این گونه میلگردها ترد بوده و قابلیت و امکان انعطاف پذیری و شکل پذیری ندارند. دارای این تفاوت که از آرماتورهای طولی A3 و آرماتورهای عرضی A2 باید استعمال کرد. گونه فولاد گزینه استفاده در میلگرد که حرف N به معنای فولاد جدید و صحبت W نشانگر فولاد ریخته گری می باشد. فولاد A-2 از مدل آجدار اهمیت مقاومت تسلیم ۳۴۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است، و فولاد A-3 هم ازنوع آجدار اصلی مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن