دریچه دیافراگم چیست و چه کاری انجام میدهد؟

این ماهیچه‌ها به هنگام سیستول منقبض شده و از پرولاپس دریچه ها به باطن دهلیز دوری می کنند. همین دریچه ها در شرو

توسط HEYDARINEWS در 17 فروردین 1401
این ماهیچه‌ها به هنگام سیستول منقبض شده و از پرولاپس دریچه ها به باطن دهلیز دوری می کنند. همین دریچه ها در شروع استراحت بطنی (دیاستول) بسته شده و صدای دوم قلبی را ایجاد می کنند. این دریچه ها به هنگام آغاز انقباض بطنی (سیستول) بسته شده و اولی صدای قلبی را ساخت می کنند. وظیفه روزنه میترال همین میباشد که به هنگام انقباض بطن چپ، به طور تمام بسته شود تا خون از حفره بطن چپ، بدون پس زدن به حفره گذشته یعنی دهلیز چپ، وارد آئورت شود. همین دریچه از ۳ لت چپ، راست و قدامی (این نامگذاری بر شالوده محل روزنه ها در مدت زمان جنینی قبل از چرخش قلب می باشد). از دیگر فعـالیت های این مجموعه که آن را به یک تاکسی تـبلیغاتی دارای تبدیل مینـماید، برگـزاری همایش های تخصصی و مراسمهای مختص بر مبنا گونه فعالیت و درخواست مشتری میباشد. انتهای دیگر طناب های وتری به عضله‌ها پاپیلاری (papillary muscles) که در تراز داخلی بطن ها قرار دارند، متصل است. روزنه های میترال و سه لتی به وسیله اتصالاتی فیبروزی که طناب وتری (chordae tendineae) نامیده می شوند و به انتهای آزاد هر لت متصل هستند، حمایت می ابعاد روزنه اسلوت شوند. ۳ تا از آن ها در بطن راست قرار گرفته و دریچه سه لتی را حمایت می نماید و ۲ تای مابقی در بطن چپ روزنه میترال را حمایت می کند. این اختلال افتادگی دریچه میترال در خانمهای جوان تا میانسال شایعتر از آقایان است؛ البته فرمی از بیماری در مردان بالای ۵۰ سال چشم می شود و همین مردان نسبت به زنان و جوانترها سه برابر اکثر در معرض خطر نارسایی میترال شدید هستند. ولی چنانچه این فعالیت اضافه اجباری ادامه یابد، عضله قلبی ضعیف می‌گردد و باز‌نگری میرود. بیماران با نارسایی سکو خفیف یا این که میانگین احتمالا هیچ وقت در عمرشان علامتی نشان ندهند و به طور نرمال به زندگی خود ادامه دهند. کمپانی تبلیغاتی دریچه نو فعالیـت خویش را از سال ۱۳۷۸ بـا رسانه مطـبوعاتی نوین پزشـکی آغاز کرد و بتدریج با افزایش حـوزه تبـلیغاتی نماینده انحصاری بخـش تبلیغات لبریز تیـراژترین رسانه در زمینه سلامت بهنام هفته نامه سلامت و روز نامه تخصصی صنفی طبابت سپید را عهدهدار شد. روزنه ها از بافت پیوندی و اندوکاردیوم (داخلی ترین لایه ی قلب) تشکیل شده اند. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه طریقه کارگزاشتن روزنه اسلوت بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.