لیفت سانترال لب و کاربرد آن

کلیدی این درحال حاضر در این تکنینک گهگاه چشم می شود که اثر آسیب تا مدت ها به جا خواهد ماند . گهگاه اوقات به هم

توسط HEYDARINEWS در 14 بهمن 1400
کلیدی این درحال حاضر در این تکنینک گهگاه چشم می شود که اثر آسیب تا مدت ها به جا خواهد ماند . گهگاه اوقات به همراه لیفت سانترال لب کار لیفت گوشه لب هم انجام می گیرد. در گزینه افرادیکه درگیر بیماری خاصی هستند و یا این که داروی خاصی را مصرف مینمایند نیز جراح می بایست تصمیم بگیرد ! در بعضی از اشخاص همین اندازه یا کاهش از 12 و یا اکثر از 15 میلی متر می باشد و همین امر باعث نارضایتی در افراد می شود و آنها تصمیم به کار سانترال می گیرند تا بتوانند یک هماهنگی و تعادل در اجزای صورت خویش ایجاد کنند. به طور متوسط فاصله استاندارد بین لب و بینی بایستی حدود 12 تا 15 میلی متر است البته در بعضا از افراد مهم اعتنا به فرم کلی صورتشان همین اندازه اکثر هست که مهم اصول زیباشناسی رخ مغایرت دارد و به این استدلال می توانند همین ترازو را مهم به کارگیری از کار لیفت سانترال لب به حالت سانترال لب در مشهد نرمال در آورند. بخش اعظم اشخاص فاصله در میان بینی و لب آن ها فراوان است و می اقتدار گفت اهمیت ترین متقاضیان این فعالیت محسوب می شوند و می خواهند کلیدی این طرز لب بالایی خود را بالا بکشند و فاصله موجود را قلیل کنند . همینطور در افرادی که مسافت لب و بینی شان بیش از حد بسیار است لب فوقانی به سمت بالا و تحت حرکت می کند و بخش زیبایی از دندان هایشان را می پوشاند. البته به یاری کار سانترال لب می توان این مشکل را برطرف کرده و زیبایی بی نظیری به جهت خویش به وجود بیاورید. افرادی که ذیل بینیشان جای زخم و اسکار دارا هستند میتوانند حساس یاری لیفت سانترال لب، دوباره زیبایی و حس خوب را تجربه کنند. بله حساس همین شیوه می توانید چهره خود را جوانتر نمایید . آیا اهمیت استعمال از لیفت سانترال می قدرت لب ها را جوانتر کرد ؟
آخرین مطالب