طراحی هتل، طراحی هتل و رستوران ، طراحی دکوراسیون هتل - خانه ایرانی

فضای خدمت بهداشتی عمومی در فضاهای عمومی باید زنانه و مردانه به طور مجزا از یکدیگر در محل مناسب به گونهای پیش ب

توسط HEYDARINEWS در 7 فروردین 1401
فضای خدمت بهداشتی عمومی در فضاهای عمومی باید زنانه و مردانه به طور مجزا از یکدیگر در محل مناسب به گونهای پیش بینی شود که اصلی دو فضا بوده که فضای نخستین برای کارگزاشتن دستشوئی و فضای دوم به جهت توالت در نظر گرفته شود. به طور کلی نورهای خطی، ممتد و قابل تعقیب از جمله تمهیداتی هستند که برای مسیرهای گذر مناسب به لحاظ میرسند. معمولاً مسافران تجاری به علت مشغله کاری، زمانه بیشتری را بیرون از هتل به سر می مارک و اکثر جهت استحمام و خواب به هتل مراجعه می نماید و به طبع توقع فضایی آرام، محیطی راحت و نورپردازی ای مطلوب را دارند، اما مسافران تفریحی بخش اعظم خواستار حس کار کشته تری از مکان هستند. پذیرش و پیشخوان : که بایستی نزدیک به محل ورود و در دسترس باشد و وظیفه راهنمایی و پذیرش میهمانان هتل را بر عهده دارد. بخش سرویس ها ارتباطی ، اینترنتی و منشی (Business Center) مهم امکانات عمده و فارغ از انحصار در ساعت فعالیت وجود دارد. در حین نوسازی و بنا بخش های هتل در حالی که بر روی آن نصیب فعلی عمل می کنند مسدود می شوند ، بعد از آن به نصیب بعدی بروید و این کار را ادامه بدهید تا تمام امور کل شود. اتاقک تلفن یا جائی که حریم آن به جهت سخن اهمیت تلفن رعایت شده باشد ، در نزدیکی قسمت پذیرش مهم افزودن امکانات خاص پیش بینی شده است. صندلی در کنار تلفن عمومی جهت به کارگیری اشخاص سالمند و مریض پیش بینی شده باشد. توضیحات به صورت چندین زبانهی و یا این که استفاده از نمادها می بایست در اتاقها مهیا باشد. در صورتی که به موجب مقررات حتمی شود که واحد اقامتی موقعیت دیگری را نیز احراز کند ، اصلی اعلام سازمان ، بهرهبردار / صاحب و مالک مکلف به احراز آن می باشد. هنگامی یک مهمان نامش ثبت شد باید درتمام مدت اقامت دسترسی به تسهیلات واحد اقامتی داشته باشد. حساس نیست اتاق هتل چه میزان لوکس، مجهز به فناوری، دوست داشتنی و عجیب و غریب باشد، راحت بودن یک عامل دوچندان دارای در طراحی هتل است. تصاویر 16 - 22) شالوده طراحی همین هتل بر ایده ای نو تكیه داشت، كه طی آن چهار تیپ متعدد اتاق کلیدی چهار طرح گوناگون پیشنهاد شد. خصوصاً نمای بناهای بلند که چون پوست شفافی نمایان گردید.استفاده از ساختمانهای بلند به جهت کاربردهای متفاوت تجاری واداری و مسکونی بصورت تلفیقی در یک بنای واحد.در بنای بلند مسکونی همین دوره تعبیه طبقاتی از ساختمان جهت سرویس ها عمومی مورد نیاز از قبیل تجاری ، رستوران ، مهد کودک… وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اصلی مبانی طراحی هتل pdf وب وبسایت خود باشید.
آخرین مطالب