سود یا سدیم هیدروکسید چیست؟

هیدروکسید سدیم یک گشوده فراوان توانمند و قلیایی میباشد که پروتئین ها را در دمای گوشه و کنار ساده جداسازی می نم

توسط HEYDARINEWS در 1 فروردین 1401
هیدروکسید سدیم یک گشوده فراوان توانمند و قلیایی میباشد که پروتئین ها را در دمای گوشه و کنار ساده جداسازی می نماید و ممکن هست سوختگی های شیمیایی شدیدی را به وجود آورد. گشوده های حاذق نظیر هیدروکسید سدیم، به آلومینیوم و آب حمله کرده و سبب آزاد سازی گاز هیدروژن می شوند. در همین فرایند گاز کلر و هیدروژن نیز ساخت می شود و سدیم هیدروکسید جامد مهم تبخیر آب از همین محلول بدست می آید. محصول های جانبی، گاز هیدروژن و گرما هستند که اکثر زمان ها سبب ساز به شعله می شوند. حاصل این فرایند صابونی شدن و تبدیل شدن به صابون و گلیسیرین میباشد که کاری تقریبا آسان می باشد و حتی کلیدی بالا بردن حرارت می قدرت انجام این پروسه را به دستکم روزگار رساند . بیش از ۹۵ % ظرفیت ایجاد کلر و تقریباً ۱۰۰ % گنجایش ساخت سدیم هیدروکسید بر مبنا فرآیند هیدرولیز آب نمک میباشد. محلول سدیم هیدروکسید به شدت قلیایی و رقیق سازی آن به شدت گرمازا میباشد بنابراین هنگام کار نمودن بایستی نکته ها ایمنی مورد توجه قرار گیرد. سود به عنوان یکی از از معمولی ترین هیدروکسیدها، اکثر اوقات در کنار آب خنثی و هیدروکلریک اسید برای نشان دادن مقیاس pH گزینه استفاده قرار می گیرد. سود سوزآور طبق معمول بایستی تا ۵۰ % غلیظ شده و نمک آن حذف شود. هیدروکسید سدیم دارای اسید ها واکنش نشان دیتا و آب و نمک ساخت می نماید و در صنایع گوناگون نظیر تولید پارچه ، پتروشیمی ، برگه ، تصفیه آب ، صابون سازی و … هیدروکسیدسدیم به جهت ایجاد آب و نمک های مربوطه اهمیت اسیدها واکنش می دهد. در واقع هر فرآیندیکه طی آن چربی ها اساسی هیدروکسید سدیم واکنش دهند به صابونی شدن می انجامد . یک عدد از کاربردهای همین جور صابون ها در مهار نمودن آتش می باشد که طی آن روغن قابل اشتعال تبدیل به صابون غیر قابل اشتعال می شود و زیرا یک واکنش پذیرنده گرما می باشد منجر می شود که آتش سریعتر هیدروکسید سدیم پوست مهار شود . هیدروکسید سدیم به جهت امداد به ایجاد اشکال داروها، برای داروهایی مانند آسپرین، و ضد انعقادی که می توانند به دوری از لخته شدن خون و کاهش کلسترول امداد کند استفاده می شود. در فرایند دیافراگم،یک جداساز نفوذ پذیر از متاع آزبست دو نصیب آنولیت و کاتولیت را از نیز انقطاع می نمایند و در مراحل غشایی از غشای تبادل یون به عنوان جداکننده به کارگیری می کنند. از این ماده شیمیایی در پوست کندن اشکال میوه ها و سبزیجات، مهیا نمودن قهوه و شکلات برای نوشیدن، تولید کردن رنگ کارامل، سفت کردن بستنی و ساخت گونه های نوشیدنی های سوای الکل اشاره کرد.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن