تجربه تدریس شیمی در دوران کرونا

ارزیابی نمره ماهیانه هر دانشآموز بر مبنای نمرههای کلاسی در ارتفاع آن ماه گزینش میشود. پس تا اینجا متوجه شدیم ت

توسط HEYDARINEWS در 23 اسفند 1400
ارزیابی نمره ماهیانه هر دانشآموز بر مبنای نمرههای کلاسی در ارتفاع آن ماه گزینش میشود. پس تا اینجا متوجه شدیم توضیحات والت درباره سل الکتروشیمیایی مبنای علمی دارااست ولی متاسفانه وضعیت در واقعیت دشوارتر از همین حرفهاست. پس از شیوع کرونا در کشور، ستاد ملی نبرد با این بیماری، سیاست تعطیلی مدارس، دانشگاهها و مؤسسههای آموزشی را در اولویت برنامههای خویش قرار داد. در هر امتحان این روش، سه بخش آیتم ارزشیابی قرار می‌گیرد که به جهت هر یک بهطور جداگانه، سه پرسش چندگزینهای، طرح میشود. واضح می باشد که دوباره حیاتی یک حقه شیمیایی سروکار تدریس خصوصی شیمی کنکور سراسری داریم. ازآنجاییکه بزاق نقش الکترولیت دارد (چیزی شبیه به به عبارتی اسیدی که والت از آن کلام میکرد) در صورتی که یک تکه فویل آلومینیومی یا قاشق فلزی را روی آمالگام قرار دهید احتمالاً برقگرفتگی خفیف و مزه فلزی را احساس خواهید کرد. والت حساس مقدار متعددی شیشه به دفتر او می رود و توصیه کریستالهای بیشتری میدهد ولی اصرار دارد دستمزدش فوراً پرداخت شود اما کیسهای که دارای خویش آورده شیشه نمیباشد بلکه ماده منفجرهای به اسم فولمینات جیوه است که یک قطعه از آن کل دفتر کار توکو را بر روی هوا میبرد. به جهت لبریز کردن دندان از مادهای به نام آمالگام استعمال میشود که ترکیبی از فلزات گوناگون است. از طرفی دیگر در دست گرفتن مقدار تقریبا متعددی از این ماده منفجره جدا سخت میباشد مثلاً در ترقهها از مقدار خیلی مقداری فولمینات نقره به کار گیری میشود. به کلمه دیگر ما همان طور که خودمان هستیم آموزش می دهیم. تدریس شیمی به لهجه انگلیسی در همین گروه به وسیله بهترین و مجربترین اساتید شیمی انجام میشود. معلم دروس پروازی و حفظ پرواز خصوصاً آیرودینامیک، اینسترومنت، هواشناسی و گویش انگلیسی. به جهت یادگیری شیمی به گویش انگلیسی منابع لطف وجود دارد. شیمی شاخه ای از علوم تجربی هست که بر ماده، اجزاء ماده و به وجود داخل شدن ماده نو و تغییرات آن و مسائل پیرامون این را تحلیل می کند.برای انتقال هر مضمون‌ بایستی از طریق تدریس مطلوب آن به کار گیری شود.
آخرین مطالب