پیستون خودرو چیست و چطور کار میکند؟

موتور شعاعی مثل هر جور موتور چهار زمانه پیستونی ، پیستون ها ، سوپاپ ها و شمع دارااست . موتور های شعاعی در دسته

توسط HEYDARINEWS در 8 بهمن 1400
موتور شعاعی مثل هر جور موتور چهار زمانه پیستونی ، پیستون ها ، سوپاپ ها و شمع دارااست . موتور های شعاعی در دسته سه و نه پیستونی وجود دارا هستند . نماد F ،Front، مکان نما و نظیر اینها همگی یک مفهوم دارند و جهت قرار گیری پیستون در سیلندر را نشان میدهد. L نشان دهنده گژن پین حساس قطر کوچک، M بیانگر گژن پین حیاتی قطر میانگین و H معرف گژن پین حساس قطر پهناور است. در روی پیستون سوراخی به جهت قرار گرفتن گژن پین جهت اتصال به شاتون تعبیه شده است.جهت ارتقا اقتدار و جاذبه خودرو از تعدادی سیلندر و پیستون در خودرو به کار گیری می کنند. بدیهی ست که در بلوک سیلندر یک خودرو ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده می باشد به این ترتیب هرچقدر تعداد پیستون های یک ماشین عمده شود ، حجم و اندازه بلوک سیلندر آن اتومبیل هم افزایش پیدا می کند. پیستون ماشین اسم قطعه ای میباشد که بدون شک بارها به گوشتان خورده است. پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود ( آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است ) ، زیرا فلز سبکی میباشد . نوشته پایین اشاره ای به این مورد قضیه داراست هر یک سری اکثر با دید موتورهای بنزینی دو دوران میباشد ولی دیتاها آن به دسته ای است که برای انواع دیگر موتورها و از جمله موتورهای دیزل که آیتم استعمال ما در خزانه اتومبیل آلات است و به جهت تعمیرکاران و معلم کاران نیز می تواند اثرگذار واقع شود. حالا به گزاره اولیه این مقاله گشوده می گردیم که مکانیک اساسی حالتی ناامیدانه به شما می گوید، حلقه چسبانده میباشدهمین قطعه که انگشتی هم نامیده میگردد میلهای توخالی هست که به جهت برقراری ارتباط پیستون با شاتون به کار میرود. در صورتی که قالب بومی باشد و پیستون حرکت کند، مراحل «اکستروژن مستقیم» و چنانچه پیستون بهصورت ساکن قرار گیرد و قالب درون دستگاه حرکت کند، «اکستروژن غیرمستقیم» نامیده میشود. پیستون موتور اتومبیل قطعهای استوانهای صورت هست که داخل سیلندر حرکت میکند. 3- مقعر مثل : در شکل پایین ، سطح بالای پیستون ، پیستون چرخ جلو پیکان مقعر می باشد. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وب سایت پیستون و ناک موتور.
نظرات کاربرن