هیدرولیک چیست و مهمترین قطعات آن، انواع سیال و معرفی پرکاردبردترین قطعات در صنعت

سپس حساس تولید قطعات دقیق تر، مشکلات آب بندی سیستمها به تدریج حل شد و توجیه و مقبولیت هیدرولیک روز پیدایش ارتق

توسط HEYDARINEWS در 1 فروردین 1401
سپس حساس تولید قطعات دقیق تر، مشکلات آب بندی سیستمها به تدریج حل شد و توجیه و مقبولیت هیدرولیک روز پیدایش ارتقا یافت. در واقع پویزنیروی وارد بر سطحی است که بر بر روی مرحله دیگربه صورت موازی حساس سرعت یک سانتیمتر در ثانیه در حالا حرکت است. همین یعنی که مدار سیستم پنوماتیک یک «مدار باز» یا «سیکل باز» است. روغن هیدرولیک در انواع متعدد وجود داراست که هرکدام برای کاربردهای مختلف گزینه استفاده قرار میگیرد. امروزه در بخش اعظمی از کارخانهها و واحدهای صنعتی، به جهت انجام اعمال حرکتی مثل چرخش، جابهجاییها، تنظیم غلتکها، تغییر‌و تحول زاویه مکانیسمها و… اهمیت اعتنا به شکل، در اثر اعمال نیروی دست اپراتور به نقطه A ، اهرم حول نقطه C چرخیده و توسط پمپ پیستونی، روغن از نحوه شیر یکطرفه شماره ۲ به سیلندر توشه ارسال می گردد و میله پیستون در برابر توشه مقاوم اندکی به سمت بالا حرکت می کند. پمپ در خروجی خود غلبه یک جریان مهم توان زیاد برای غلبه بر فشار ناشی از بار ایجاد می کند. بنابراین اساسی گذشت دوران و انجام مطالعات عمده و به دست آوردن تجربیات عملی به جواب همین سؤال رسیدم و حالا در همین مقاله قصد دارم پاسخ این سؤال را اهمیت شما که احتمالاً علاقهمند به مباحث «هیدرولیک» و «پنوماتیک» می باشید و ممکن است این سؤال به جهت شما هم پیش آمده باشد در میان بگذارم. عنصر عامل در سیستمهای هیدرولیک «روغن هیدرولیک» (Hydraulic oil) میباشد که در واقع یک سیال مایع تراکمناپذیر است. نمیدانم اطلاعاتتان در گزینه سیستمهای هیدرولیک و پنوماتیک چقدر است؟ حداقلش این می باشد که در آیتم این سیستمها چیزهایی شنیدهاید. محدودهای که برای این روغن در حیث گرفته میشود، 16 تا 100 سانتیاستوکس است. برای آنالیز ریاضی فشار، نیرو را بر سطح تقسیم می انواع فشار شکن هیدرولیک نمایند. نحوه جاذب: جذب، یک پدیده سطحی هست و به معنای چسبیدن ذرات به تراز فیلتر میباشد، به این ترتیب قدرت چنین فیلتری بستگی به میزان مساحت مرحله موجود دارد. هنگامی که مدار نیاز به دبی بالا دارااست جریان هر دو پمپ A و B وارد مدار می شود البته هنگامی که به فشار بالا نیاز میباشد شیر تخلیه کننده D جریان خروجی پمپ B را به تانک ارسال کرده و فقط پمپ A که اصلی امکان تحمل فشار بالا را دارااست در مدار می ماند. اما فشار کاری در سیستمهای هیدرولیک معمولا مضاعف فراتر از سیستمهای پنوماتیک است و از حدود ۵۰bar تا ۳۰۰bar را در بر می گیرد و گاه در موردها خاص میتوان از سیستمهای هیدرولیک تا فشارهای کاری ۴۰۰bar و حتی ۷۰۰bar و اکثر هم استعمال کرد. لزجت مفهومی برعکس دیوانه را د ارد و به معنای مقاومت در برابر جاری شدن است. و گنجایش آن به مقدار مشخصی بخش اعظم از دبی مصرفی مدار انتخاب می گردد.( غالبا تا سه برابر ظرفیت پمپ اهمیت مدار).
نظرات کاربرن