هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی تولید کننده می ب

توسط HEYDARINEWS در 10 اسفند 1400
هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی تولید کننده می بایست اساسی دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید مهم اعتنا به موضوعاتی چون افزایش قدرت هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی است که برای افزایش شتاب و قدرت اتومبیل مورد به کار گیری قرار می گیرد ، به جهت این که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت کنید این آیتم یکی از موارد حتمی میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از همین جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از طریق خمکاری به کار گیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده میگردد و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن واقعه میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط با طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ایجاد و طراحی همین قطعه را میتوان یک عمل سخت و تهیدست به دانش اختصاصی در لحاظ گرفت. در یک تعریف کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در زمانی که قیمت خودرو بالا می‌رود و اشخاص توان خرید کردن یک خودرو پرقدرت و اهمیت کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن میکنند که نصب این قطعه باعث بروز ویژگیهای مختلفی در ماشین هم میشود. اگر در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حساس سرعت و عملکرد بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه با طراحی و ایجاد همین قطعه اساسی دارد، زمانه و هزینهای هست که شما می بایست به جهت آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این عامل بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از نظر فرآورده و ساختاری مهم یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی مهم کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج میگردند و پروسهی انجام همین حادثه دارای هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اصلی مانیفولد، مضاعف پرسرعت و آسانتر است و همین مسئله خود می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه کلیدی هدرز فولادی پراید وب تارنما خود باشید.
آخرین مطالب