دریچه هوا سقفی - گروه صنعتی عباس نژاد

سطحِ بدنه ی روزنه سقفی تایلی دارای روزنه گردِ جت نازل بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش داده و به بازار

توسط HEYDARINEWS در 15 اسفند 1400
سطحِ بدنه ی روزنه سقفی تایلی دارای روزنه گردِ جت نازل بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش داده و به بازار عرضه میشود. روزنه سقفی تایلی اساسی دریچه گردِ جت نازل نیز می تواند بصورتِ بدونِ فریم و هم بصورتِ بافریم ساخت شود. ساختارِ قسمتِ دریچه گرد پررنگ زیاد شبیهِ دریچه گرد تخت می باشد مهم همین تفاوت که لایه های میانیِ همین دریچه گرد بصورتِ اُریپ و زاویه دار در کنار هم قرار گرفته اند و این لایه بصورتِ هِرم مونتاژگردیده و باعثِ طراحیِ قشنگ در محفظه دریچه کولر سقفی پلاستیکی می شوند. روزنه سقفی یک طرفه جهتِ هدایتِ هوای ورودی از سقف به یک جهتِ خاص به کاربرد میرود، درواقع روزنه سقفی یکطرفه مهم پرّه های اُریپ ، هوای خروجی از دهانه انشعاب کانال را لزوماً به یک مسیرِ خاص هدایت می کند. نتورک کولر که وظیفه سوق‌دهی هوا از دستگاه های خنک کننده به پیرامون را دارد، نیاز به روزنه ای دارااست که جهت هوا را بتواند گزینش و سوق دهی کند. همانطور که اشاره کردیم، روزنه های سقفی قابلیت ایجاد به ابعاد آیتم نیاز خرید کننده را دارد، بها آن نیز به بعد ها و نوع آن بستگی دارد. 1-دریچه های پلاستیکی رتبه یک قابلیت رنگ پذیری دارند. همین دریچه ها قابلیت و امکان کارگزاری روی اشکال سقف های کاذب و حتی اتصال مستقیم به نتورک های گرد را دارد. شهر آهن گونه های روزنه های سقفی و گرد را به شما دوستان عزیز حساس میزان مرغوب بودن بسیار بالا و هزینه ای مطلوب ارائه می دهد. همین روزنه را می قدرت جهت دریچه رفت، رجوع و برگشت و تخلیه (اگزاست) مهم حجم هوای عبوری و سرعت عبوری بالا (تا 2000 فوت بر متر) در سقف هایی حیاتی طول کاهش از 4 متر از آن ها بهره برد. به این دلیل غالبا روی روزنه های برگشت هوا فیلترهای قابل ردوبدل نصب می شود . دریچه های سقفی هوا دهی را به وسیله دمپر می قیمت دریچه سقفی کولر آبی توانند در دست گرفتن کنند. دریچه های سقفی گرد متحرک(سونایی) از دو نصیب کادر و کاغذ متحرک تشکیل شده اند که می قدرت مقدار دبی جریان هوا را با چرخش برگه متحرک تهیه نمود و یا این که در صورت نیاز جهت جدا تام دبی جریان هوا از آن به کار گیری کرد. دریچه هوا که شبکه هوا هم نامیده می شود، برای تهیه و تنظیم مقدار هدایت هوا و پخش جریان هوا به محفظه اطراف به عمل برده می شود. روزنه سقفی هم عمده به رخ دمپردار به عمل برده می شود.
نظرات کاربرن