بازی مافیا روز و شب دارد

این بازی او‌لین بار توسط شخصی به اسم دمیتری دیویدوف ساخت شد که آن را در در میان دانشجویان مسکو به روش انداخت و

توسط HEYDARINEWS در 2 بهمن 1400
این بازی او‌لین بار توسط شخصی به اسم دمیتری دیویدوف ساخت شد که آن را در در میان دانشجویان مسکو به روش انداخت و کم اندک این بازی وارد خوابگاه های دانشجویی در اروپا و آمریکا نیز شد و بیشتر همین اشخاص از انجام دادن این بازی لذت می بردند. در میان واقعیت و لاف یک مرز نخ نما وجود دارد، اما چه کسی میتواند این ها را از یکدیگر تشخیص بدهد، مافیا دقیقا سعی می‌نماید این مهارت را به اشخاص بیاموزد و تیم شهروند ضعیف خیس از گروه علیه خود در بازی است که اگر اعتماد فی مابین آن ها شکل نگیرد، شهر نابود خواهد شد، به هر اکنون هر قرعه ای به اسم شما درآمد، سعی کنید رشته ای بازی کرده و تا دورهای آخر زنده بمانید. ۱۰. ناتاشا: ناتاشا می تواند در شب یک نفر را به خداوند نشان دهد و در روز آن‌گاه آن فرد «لال» خواهد بود. در صورتی که کارآگاه را گزینش کند، استعلام او برعکس خواهد بود. هدف او از اخلاق بازی مافیا، کمک به تحقیقات روانشناسی، تدریس روشهای متفاوت خواندن گویش بدن، آموزش چگونگی اخذ سیگنالهای غیر کلامی و همینطور درس دادن ارتباطات غیر کلامی به دانش آموزان بود. میتواند نشان دهنده استرس آن ها باشد و درصورتیکه شما نسبت به اخلاق و رفتار دیگران کنجکاو باشید و سیگنال های آن ها را دریافت کنید، شاید این بخش از بازی برایتان جذابیت زیادی خواهد داشت. نکته پنجم : در صورتی که دزد به فراماسون اعظم بزند گاد بازی موظف است اکت شب فراماسون را بگیرد و اعلام بکند البته کسی را بیدار نمی کند تا کلیدی ماسون لینک شود. نکته پنجم : چنانچه از اسامی که بازجو به گاد بازی اعطا کرد یک نفر کشته شب شود یک نفر باقی باقی‌مانده باز هم از خود در برابر بازجو دفاع میکند. گاد بازی نام هر چهار نفر را به ردگیر میگوید. شخص کشته شده را اعلام می کند؛ مگر این که پزشک او را نجات داده باشد. در شروع فرمان توضیح بازی مافیا و به تیتر اولی قدم، نقشهای بازی مافیا باید به شکل مخفیانه به هر شخص اختصاص دیتا شوند. مافیای کلاسیک نقشهای محدودی دارااست و مشخص و معلوم کردن نقشهای هر یک از افراد به صورت مخفیانه شروع میشود. نکته دوم : چشم بان ابیلیتی خویش را قبل از شات مافیا به گرداننده اعلام میکند. او همچنین همین اقتدار را دارد که در طول بازی استعلام نفراتی که از بازی خارج شدهاند را بگیرد. ولی در سال 1395 اشکان جواهری توانست حساس عده آوری تمام این ایده ها و افزودن بخش های نو مانند نقش ساقی در مافیا که آن را دوچندان دیدنی خیس کرده بود، همین بازی پیشرفته مافیا به نام بردگیم شب مافیا را با کارت های بازی شب های مافیا ارائه دهد. مهم ست نمودن کلمه و واژه بر روی فرد نامیرا میتواند به راحتی آن فرد را از بازی بیرون کند. در طول شب زمانی که تمامی چشم ها بسته شده است، راوی هر نقش را صدا می زند و او را بیدار می نماید و از او سوال می پرسد. گاد بازی به ردگیر نشان می دهد فرد مورد نفر در فاز شب چه افرادی را تاچ کرده. گاد بازی موظف میباشد کل آن افراد را به ردگیر نشان دهد به تیتر مثال فردی که ردگیر به گاد نشان دیتا پزشک بازی میباشد و آن شب چهار سیو داشته. در شب نخستین راوی به تمامی بازیکنان می گوید که چشمانشان را ببندند و بعد مافیا بیدار می شوند، یکدیگر را شناسایی می کنند. نکته نخستین : رویین تن فقط نمیر شب است و در فاز رای گیری حساس رای از بازی بیرون میشود. گروه مافیا می بایست در فاز شب، یک عدد از شهروندها را انتخاب کرده و ترور کنند. در یک بازی 10 نفره، حداقل سه شخص مافیا هستند، در شب اولیه توسط راوی (God) این تیم مهم یکدیگر آشنا میشوند و از نقش هایی که دارا‌هستند مطلق خواهند شد، این مجموعه بایستی عملکرد کنند که مراقب یکدیگر باشند و در طول بازی نقش خویش و تیمشان را مرحله 4 بازی مافیا 2 مراقبت کنند. نکته اولیه : عنکبوت یا این که یک بافت ۴ تایی در ارتفاع بازی یا ۲ تا بافت ۲ تایی در بازی داراست عدد های دیگر نظیر ۳ و ۵ و ۶ و… ولی خوب تر است تا ناچار نشده هویت خود را فاش نکند؛ زیرا ممکن میباشد مافیاها اساسی شناخت او، در فاز شب به او حمله کنند. مافیاها می بایست بدانند که چگونه بازی را به نفع خویش پیش ببرند، حتی اگر به ارزش قربانی نمودن یک عدد از خودشان باشد. شهردار صرفا یکبار در ارتفاع بازی می تواند به دور دوم رای گیری را ملقی کند و از خروج یک بازیکن خودداری نماید یا یکی از از افراد آیتم اتهام را فارغ از رای گیری به رخ مستقیم خارج کند. در تمام ارتفاع بازی یک ابیلیتی ملغی نمودن به جهت کسی که حد نصاب رای را آورده می باشد دارااست چون از روز ۲ بازی رای خروج حتما تحمیلی است حاکم می تواند به کارگیری کند. چنانچه شما هر دسته سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و طرز به کار گیری از بازی مافیا سیتی مود دارید، می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.
نظرات کاربرن