ورق پی وی سی PVC فومیزه چیست؟

همچنین مقاومت ورقهای فومیزه در برابر آب و قابلیت شستشو این محصول را به جهت محیطهای بهداشتی و درمانی نیز موثر م

توسط HEYDARINEWS در 12 اردیبهشت 1401
همچنین مقاومت ورقهای فومیزه در برابر آب و قابلیت شستشو این محصول را به جهت محیطهای بهداشتی و درمانی نیز موثر میسازد. در ادامه پس از ورود مواد به قیف طعام ورودی فرآیند ذوب پلیمر و مخلوطسازی اجزاء گوناگون انجام شده و پس از شکلگیری در قالب، فرآورده ساخت شده وارد کالیبراتور می گردد تا خنک شود. همینطور به شما میگیم که بعد ها ورق پی وی سی به چه صورتی می باشد و چه تاثیری در بها اون ورق فومیزه چیست داره. ورق فومیزه در بعد ها 120 در 240 و در ضخامت 3 میل و 16 میل موجود است. به طور معمول در آزمایشگاهها و واحدهای در دست گرفتن میزان مرغوب بودن کارخانهها دشواری مرحله ورق فومیزه کلیدی استعمال از دستگاه سختیسنج اندازه گیری میشود. ورق های پی وی سی از پلی وینیل کلراید و یک‌سری افزودنی دیگر تشکیل میشود. مجموعه تولیدی کاراکابین عرضه کننده اشکال ورق فومیزه پی وی سی در ابعاد استاندارد و ضخامت های 3 تا 30 میلیمتر کار دارد. در جدول ذیل تعداد و گنجایش واحدهای تولید برگه و ورق پی وی سی فومیزه در مرز و بوم به تفکیک استان آمده است. مقاومت در برابر حشرات و حیوانات موذی هم بهداشت عمومی محل سکونت خانواده شما به مقدار قابلتوجهی افزایش میدهد. در این تراز فشار داخلی قالب از مقدار ۲۰۰ psi به میزان بیش از ۱۶۰۰ psi ارتقاء پیدا میکند. آنگاه قالب گرم شده و جزء‌جزء‌کردن ادله پف زا و ذوب PVC به طور به طور همزمان صورت می دهد. در سطح دوم، قالب دوباره گرم شده و به دمای تقریبی ۹۳-۱۲۰ سکو سانتی گراد می رسد. تفاوت آن ها در اسکرو و اکسترودر و قالب های آن ها می باشد. همین ورق ها طی روند اکستروژن به وسیله دستگاه اکسترودر ایجاد می شوند. هر چه تعداد اکسترودر ها اکثر شود سختی فرآورده بالاتر رفته و به تناسب ارزش خط هم بالاتر می رود . به جهت به دست آوردن دیتاها اکثر میتوانید از وب سایت کاراکابین بازدید نمایید. طرز ایجاد به کار گیری شده در این خط ایجاد سلوکا می باشد که حیاتی مزیت سختی و مقاومت بیشتر می باشد. فوم ساده ( حیاتی مصارف بالا ) : فوم معمولی یک لایه می باشد که اصطلاح صنعتی آن سلوکا می باشد. تیم صنعتی شفیق کلیدی تکیه بر بیش از ۴۰ سال سابقه کار در صنعت تولیدی مرزو بوم و در راستای دستیابی و به وقوع پیوستن برنامههای گسترش و اهداف کلان خود و حساس درنظر گرفتن اهمیت روزافزون صنایع ساختمانی در کشور، مبادرت به ورود به صنعت ایجاد ورقهای فومیزه و یا این که صفحه ها فوم پیویسی (PVC) کرده و از سال ۱۳۹۰ اهمیت سرمایهگذاری بر تجهیزات و ماشینآلات بهروز و تأمین نیروی انسانی کارشناس و حساس معرفی برند ساپنل کار خود را در صنعت ایجاد ورقهای فومیزه شروع کرده است.