لیفت شقیقه بدون جراحی - زیبامون

چنانچه بدون چاره به این فعالیت هستید؛ بی تردید از ضد آفتاب مناسب به کار گیری کنید. در صورتی که ناچار به این فع

توسط HEYDARINEWS در 13 بهمن 1400
چنانچه بدون چاره به این فعالیت هستید؛ بی تردید از ضد آفتاب مناسب به کار گیری کنید. در صورتی که ناچار به این فعالیت هستید؛ حتماً از ضد آفتاب مناسب استفاده کنید.زخم ساخت شده در اثر برش جراحی آراسته بایستی پایش شود تا از ساخت عفونت خودداری گردد.در صورت استعمال از سشوار جهت خشک کردن موها، دقت نمایید از حرارت خیلی داغ سشوار در محل برش به کار گیری نکنید.رنگ کردن موها اصلی اجازه دکتر معالج احتمالاً 2 الی 3 ماه پس از جراحی مقدور میباشد. در سرانجام همین عمل هیچ اسکاری از جراحی قابل مشاهده نخواهد بود و حتی اگر جای برشی وجود داشته باشد (جای برش لیفت شقیقه مختصر و کوچک است)، پایین موها پنهان خواهد بود. اصلیترین و مهمترین فواید انجام لیفت شقیقه همین هست که این جراحی عارضه کمی داشته و اسکار و جای آسیب ناشی از آن در مدتزمان کوتاه از دربین می‌رود یا این که زیر خط رشد موها پنهان میشود. لیفت صورت اهمیت نخ و عوارض مضاعف پاره ای ملازم میباشد چون یک نحوه غیر تهاجمی باشد همین طریق منجر ساخت بافت اسکار و کبودی شدید، خونریزی و سایر عارضه ها جانبی که در جراحی لیفت صورت مطرح می شود نخواهد شد. در طرز پلاسما جت، در یک نقطه خاص حیاتی استعمال از یک دستگاه حرارتی یگانه به بافت های خاص پوست رخنه می نماید و در طی مراحل تبخیر پوست صورت، لیفت می شود. از شیوه این برش، بافت زیرین متحرک شده و آن‌گاه به وضعیت معلق در میآید تا قسمت خارجی ابرو و اطرف دیده کشیدهتر شوند. در همین مطلب به معرفی هرچه اکثر لیفت شقیقه به جهت از بین بردن افتادگی گوشه دیده و ابروها خوا‌هیم پرداخت. سن اشخاص باید اکثر از ۲۲ یا ۲۳ سال باشد. دسته پوست و سن بر بر روی نتیجه ها لیفت شقیقه اثر گذاری میگذارد، بدین ترتیب جهت برآوردن نمودن انتظارات خویش می بایست به دکتر معالج شایسته و کاردان لیفت شقیقه پیچ و مهره مراجعه کنید. باید اعتنا داشته باشید که به وجود وارد شدن اِسکار (اثر زخم) در بعضا نقاط اجتناب ناپذیر است، البته پزشک عملکرد می‌نماید تا جایی که می تواند اثر اِسکار را نامحسوس کند. ممکن می باشد برخی اشخاص پس از جراحی لیفت شقیقه یه خرده دچار ناامیدی و افسردگی شوند چون پدیدار شدن نتیجه ها مثبت کار یک سری هفته طول میکشد. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه دارای لیفت شقیقه و گوشه چشم وب تارنما خود باشید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن