شیر برقی -ساختار شیر برقی - شیر برقی قیمت - انواع شیرهای برقی

این جور شیر ها را می توانید به صورتی که از یک یا این که دو بوبین برخوردار می باشند را مشاهده نمایید. شما می تو

توسط HEYDARINEWS در 14 اسفند 1400
این جور شیر ها را می توانید به صورتی که از یک یا این که دو بوبین برخوردار می باشند را مشاهده نمایید. شما می توانید که همین گونه شیر را در سایز و اندازه های گوناگون بازدید نمائید که در استاندارد های روز سایزهای سه چهارم اینچ ، یک اینچ و یک ویک دوم اینچ را می توانید تماشا کنید. به سیم پیچی که خاصیت مغناطیسی بالایی دارااست بوبین گفته می شود که اهمیت تحریک آن یک میدان مغناطیسی ساخت می شود. البته در دسته Normally close ، هنگامی که جریانی از سیم پیچها عبور نمیکند، ولو بسته بوده و مانع از عبور سیال از دریچه میشود. سلونوئید ولو از انسجام و یکپارچگی در طراحی برخوردار بوده و قابلیت و امکان به کار گیری در طولانی شیر برقی لیفتراک مدت را دارد. طراحی و تولید می شوند. همواره جریان دوچندان یه خرده از نصیب کنترلی شیر عبور می نماید که این تعادل را مرتبا بر نیز می زند و شیر گشوده باقی می ماند . پس از حذف سیگنال تحریک بوبین شیر برقی موتور و یا این که جک را به شرایط نخستین خود بر می گرداند. اما در شیر برقی کتابی از بوبین در ساختار و ساختمان آن استعمال شده می باشد اهمیت تحریک بوبین نخستین جک و یا این که موتور تغییر شرایط می دهد. وقتی که نیروی سیال آیتم لحاظ به پیستون یا آرمیچر وارد می شود تغییراتی باطن ساختار این قطعه شکل می گیرد. در چنین حالتی جریان آب به درون شیر وارد شده و از روش سوراخ های موجود در دیافراگم فشار اثبات داخل سلونوئید ولو را به وجود آورد. در همین دسته ولو پیستون مغناطیسی به صورت مستقیم منجر باز و بسته شدن مسیر سیال میشود و نیاز به اختلاف فشار بین محل ورود و خروجی نیست. در هر صورت تعادل فشار برهم خورده و شیر به شرایط باز باقی می ماند. در شرایط عدم تحریک (rest position) ، همین پیستون یک حفره کوچک را میبندد. در چنین حالتی دیگر از جا به جایی دیافراگم جلوگیری شده و در نتیجه شیر به وضعیت بسته باقی می ماند. در مثال شیرهای برقی نرمال باز، وقتی که جریانی در پیستون برقرار نمی باشد، شیر باز بوده و در نتیجه جریان مایع یا گاز امکان عبور از روزنه را دارد. همین موضوع عملکرد شیرهای برقی را به خوبی نشان می دهد. ولی گفتنی می باشد که این نوع شیر ها دوچندان مشابه به کنتاکتور می باشند چرا که هر دو برای عملکرد به جریان برق احتیاج خواهند داشت.