راهنمای نگارش مقاله - مجله پژوهش سلامت

6. تداخل منافع (conflict of interest): نویسنده (گان) می بایست هرگونه ارتباط مالی یا استفاده از سایر منابع که ن

توسط HEYDARINEWS در 19 بهمن 1400
6. تداخل منافع (conflict of interest): نویسنده (گان) می بایست هرگونه ارتباط مالی یا استفاده از سایر منابع که نشر مقاله می تواند به سود یا این که ضرروزیان انها باشد را کتبا اعلام نموده و از مجله سلب مسئولیت نمایند. شیوه ها: به چه صورت این پژوهش را انجام دادید؟ در مواردی که از روش ها و آزمون های آماری برای باز‌نگری نتیجه های و تحلیل داده ها به کار گیری شده باشد، بایستی جور آن هم ذکر شود. هر نوع تعارضی در هر مرحله ای از فرایند بررسی نوشته که گزینه تایید قرار گیرد، مقاله از فرمان کار خارج خواهد گردید. ضمناً مقالات روی یک طرف برگه سفید A۴ بصورت یک خط در در میان (حداکثر ۲۴ خط در هر ورقه A۴ ) تایپ شود. ۵- منتخب نوشته (حداکثر ۲۵۰ واژه) بایستی شامل ۴ بخش مقدمه،روش بررسی،یافته ها و عاقبت گیری باشد. و تعداد آن دربین ۳ الی ۵ کلمه و واژه باشد. در زیر خلاصه بایستی کلمه و واژه های اساسی یا این که عبارت کوتاه (ترجیحا از سوییچ واژه و کلمه های فهرست Mesh ) ارائه شود. ۳. مجله حق رد، قبول ، اصلاح ، ویرایش و خلاصه کردن مقالات را به جهت خود محفوظ میدارد. در تهیه و تنظیم همین مقالات بایستی توجه داشت كه اسرار فرد محرمانه بماند و همچنین یک فرم رضایت­نامه از شخص تنظیم گردد و بهعنوان پیوست مقاله ارسال گردد. همچنین مقالاتی که از پایان طومار ها و یا طرح های تحقیقاتی حاصل می شود کلمه « همین مقاله حاصل از پایان طومار دانشجویی یا این که طرح تحقیقاتی می باشد» متن شود. نتیجه گیری به شکل پر‌نور و در حد یافته های تحقیق و حیاتی دقت به انحصار های مطالعه ابلاغ شود. برای ستون های جداولی که شامل مواردی مثل فراوانی و % می باشند عدد ها در یک ستون و به شکل "فراوانی(درصد)" آورده شوند. 5. منابع: شماره منابع بکار گرفته شده در نوشته قید شود و به از عدد یک شروع و به ترتیب طولانی تر گردد. مقالات مروری غیر ساختار یافته بایستی به وسیله افراد صاحب و مالک حیث که خویش دستکم حساس یک نوشته در حوزه مسئله نوشته در فهرست منابع باشد، نوشته شوند. مقالات مروری ساختار یافته (Systematic Review) می توانند به شکل متاآنالیز، متاسنتز یا این که بدون باز‌نگری آماری باشند. Hughes, دانلود نوشته e-commerce security J. Satisfaction with Medical Care: A review of the Field. Medical microbiology. ۴th ed.