خرید گلیسیرین خوراکی و دارویی - صفر تا صد گلیسیرین - بازرگانی آسمان تجارت

بخش اعظم صابون ها، لوسیون ها و کرم ها حیاتی مقادیر قابل توجهی از روغن گلیسیرین می باشند. از لحاظ شیمیایی نیز،

توسط HEYDARINEWS در 1 فروردین 1401
بخش اعظم صابون ها، لوسیون ها و کرم ها حیاتی مقادیر قابل توجهی از روغن گلیسیرین می باشند. از لحاظ شیمیایی نیز، گلیسرین یک الکل اهمیت سه تیم هیدروکسیل میباشد که کار کشته به واکنش بعنوان یک الکل می باشد و در بیشتر وضعیت پایدار است. از حیث فیزیکی، گلیسرین مایعی محلول در آب، شفاف، ویسکوز، تقریبا بی بو و بی رنگ، جاذب رطوبت و اساسی نقطه ذوب بالا و طعم شیرین می باشد. گلیسیرین خام: دارای بیش از 80% گلیسرول، حاوی آب زیاد، حاوی MNGO (ماده آلی سوای گلیسرول)، قهوه ای رنگ، کاربرد در صنعت دامداری. هنگامی که تری گلیسیریدها هضم می شوند، به گلیسرول و اسیدهای چرب مجزاسازی می شوند. غالبا از قند نیشکر و یا ذرت گلیسرین را به دست می آورند و گاهی اوقات هم چشم شده هست که از تقطیر نفت خام پروپلین به دست می آید که در نهایت تبدیل به گلیسرین می شود. گلیسرین یا این که از روند صابونی شدن، هیدرولیز یا این که ترانس استریفیکاسیون روغن ها و چربی ها حاصل می شود و آنگاه از نحوه پروسه تقطیر یا بده بستان یونی، تصفیه می گردد و در طریق دوم از پروپیلن سنتز می گلیسیرین کیلویی گردد. این مراحل همان ترانس استریفیکاسیون هست که فرایند مبنا در تولید بیودیزل(سوخت غیر سمی حاصل از منابع طبیعی نظیر روغن) می باشد. حدود نیمی از وزن گیاه آب می باشد که مانع شکننده بودن آن میگردد و در شکل کمتر آب سبب خشک شدن گیاه میشود که استفاده از گلیسیرین مانع این امر میشود. در مواد غذایی و نوشیدنیها گلیسرول بهعنوان یک ماده مرطوبکننده حلال و شیرینکننده کار می کند و ممکن هست به مراقبت غذاها کمک نماید و همچنین در غذاهای کمچرب بهعنوان حجیم کننده به کار گیری میشود. این پلی هیدریک الکل خواصی مثل آب و الکل دارد، که در گیاهان و حیوانات به شکل گلیسیرید و مشقات آن، وجود دارد و در چربیها و فضاهای دربین سلولی یافت میشود. بضاعت و توان گلیسرین در جذب رطوبت از هوا و نگهداری آن، از با ارزش ترین مختصات گلیسرین است که همین خصوصیت منجر تولید نرمی، انعطاف، شرایط کرمی و ارتقا ماندگاری جنس می گردد. بعضی از صنایع گلیسرین را به برهان خصوصیت فیزیکی یگانه آن انتخاب می کنند و بعضی دیگر با اتکا به خصوصیات شیمیایی آن، دست به انتخابش می زنند. در واقعیت در ازای ایجاد 100 کیلوگرم بیودیزل، 10 کیلوگرم گلیسرین اهمیت خلوص 55-50 درصد تولید می شود.