اسید آسکوربیک (ویتامین ث) چیست؟

سطح های 0، 5/0 و یک میلی مولار اسید آسکوربیک بهصورت هفتگی بر بر روی گیاهانی که ذیل موقعیت شاهد (0)، 30، 60 و 9

توسط HEYDARINEWS در 1 فروردین 1401
سطح های 0، 5/0 و یک میلی مولار اسید آسکوربیک بهصورت هفتگی بر بر روی گیاهانی که ذیل موقعیت شاهد (0)، 30، 60 و 90 میلی مولار کلرید سدیمقرار داشتند، محلولپاشی شد. اثر متقابل تنش و غلظت محلول پاشی اسید آسکوربیک بر کلیه صفات مورد مطالعه به جزء قطر ساقه، قطر طبق، عملکرد دانه، عملکرد روغن و پروتئین معنیدار بود. نتایج نشان اعطا کرد ارتقاء فواصل آبیاری موجب کاهش وزن خشک طبق، ارتفاع ساقه، قطر ساقه، وزن هزار دانه، % روغن و پروتئین دانه گردید. اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که انگیزه کافی به جهت رسیدن به وزن ایدهآل خویش را دارید و به دنبال یک رژیم لاغری بنیادی هستید، این حالا بر روی رژیم لاغری آنلاین کلیک اسيد اسكوربيك ويتامين کنید. همانطور که به طور کلی در مورد تمامی مکمل ها مشاهده می شود، مصرف اسید اسکوربیک در صورت رعایت راهبرد های تولید کننده و مصرف دوز مطلوب به جهت شما بی خطر می باشد در صورتی که قصد استفاده از همین مکمل را دارید، اساسی پزشک خویش حرف نمایید تا مطمئن گردید که مصرف آن برای شما اثرگذار است. اسید اسکوربیک علاوه بر کاربردهای بهداشتی و تغذیه ای، در تعدادی از محیط های تجاری مانند گیاهان تصفیه آب، نوشیدنی ها و نانوایی ها هم بکار میرود. اسید اسکوربیک (ویتامین c ) در آب قابل حل است. براساس نتیجه ها حاصل اسید آسکوربیک توانست مقاومت به شوری را افزایش دهد. اسکوربیک اسید یک داروی بدون نسخه می باشد که برای درمان نشانه ها فقدان ویتامین سی (اسکوربوت) ، اسیدی شدن ادرار و همینطور به عنوان یک مکمل غذایی به کار گیری می شود. در صورتی که هیچ علائمی ار بهبود بازدید نشد، معالجه تا دوران بهبود علامت ها شکل تکرار شود. نتیجه های نشان دادند، تنش شوری بطورکلی باعث کمتر خصوصیات مورفولوژیکی شده؛ در همین پژوهش موثرترین تیمار در محلول­پاشی با تیمار اسید آسکوربیک 3 میلی­مولار مشاهده شد که تعداد گل و طول شاخه را نسبت به شاهد، به­ترتیب 36 درصد و 86 % ارتقاء داد. اسید اسکوربیک به تیتر یک آنتی اکسیدان، ادله کاهنده، اسیدی کننده، حلال و. کمپانی پویا ویژن ازفروشندگان اسکوربیک اسید است و در زمینه خرید کردن و فروش مواد شیمیایی به ویژه خرید و فروش اسید اسکوربیک از تجربه و مهارت بالایی برخوردار است. همینطور از اسید اسکوربیک به جهت کنترل کلسترول بد هم به کارگیری می­ شود. انجام شد. پنج جیرهی غذایی دارای مقادیر 0، 50، 100، 200 و 400 میلیگرم اسید آسکوربیک در کیلوگرم غذا برای تیمارهای متفاوت آزمایشی مهیا گردید. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه اسید آسکوربیک در گیاه بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب