آییننامه راهنمایی و رانندگی - ویکینبشته

مقررات ماده فوق برای وسیلهی نقلیهای که از راه و روش خصوصی یا این که گاراژ یا کوچه یا تعمیرگاه و امثال آن ها به

توسط HEYDARINEWS در 14 بهمن 1400
مقررات ماده فوق برای وسیلهی نقلیهای که از راه و روش خصوصی یا این که گاراژ یا کوچه یا تعمیرگاه و امثال آن ها به معابر عمومی وارد می گردند نیز لازمالرعایه است. سردار هادیانفر اظهار کرد: بر شالوده ماده ۹۸، رانندگان کلیه وسایل نقلیه و اشخاص اعم از پیاده یا این که سوار بر حیوانات و یا این که اشخاصی که مسؤلهدایت انفرادی و یا این که جور جمعی پیادگان و یا این که حیوانات در راهها هستند، موظفند از علایم و مقررات مربوطتبعیت نمایند، مگر این که مأمورانراهنمایی و رانندگی و پلیس رویکرد به دلایلی رعایت نکردن آنها را در محل، مجاز اعلام کنند. هیچ کس حق ندارد در حالی که سوار دوچرخه یا کفشهای چرخدار یا این که سهچرخههای بدون رکاب یا خودروهای اسباببازی میباشد به وسایل نقلیهی در حال حرکت تکیه کند و آن‌ها را وسیلهی حرکت خود یا این که حرکت وسیلهای که بر آن سوار است قرار دهد. در شکل صادر شدن جریمه اشتباه، راننده فورا با خبر می شود و میتواند به جریمه اعتراض نماید. در همین شکل به برهان نبودن پدال کلاچ، به صورت همزمان دو پدال گاز و ترمز را حساس هم فشار خواهید داد. خودرو های دنده اتوماتیک، خودشان دنده ها را متناسب با شتاب شما، تغییر‌و تحول می دهند؛ پس نیازی به انجام حرکت خاصی از سوی شما نمی باشد. همین حرکت علاوه بر وارد کردن شُک شدید به ماشین، باعث توقف ناگهانی و ارتقاء احتمال تصادف می شود. درصورتیکه پای چپ شما آزاد باشد، همین احتمال فراوان می باشد که بر حسب عادت از هر دو پای خود به کار گیری کنید. برای همین که مقدار اشراف شما به مباحث امتحان آئین طومار راهنمایی و رانندگی بیش از پیش شود، می توانید از آزمون ها و نمونه سوال ها تهیه و تنظیم شده در همین زمینه استفاده کنید و دارای مرور و توجه در حل آن ها به آمادگی اضطراری جهت شرکت در امتحان دین طومار دست پیدا کنید. ولی حتمی به ذکر است که در هر اکنون نکته ها آئین طومار تغییرات زیادی ندارد اما شیوه طراحی سوالات ممکن می باشد در طی سالهای متفاوت گوناگون باشد. درست میباشد که در رانندگی حساس اتومبیل های دنده اتوماتیک، شما بسیار ناچیز از دنده استفاده می کنید، البته ممکن می باشد در عکس العمل های آنی، مثل انجام دنده عقب، نیاز به واکنش سرعت بالا داشته باشید. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حساس ازمون ایین طومار فقط تابلو وب وبسایت خود باشید.